X
تبلیغات
زولا

نازنین وطن
۩۞۩ اَلـلّـهُـمَّ صَـلِّ عـَلـی مُـحَـمَّـد وَ آل مُـحـَمَّـد و عَجِّل فَرَجَهُم ۩۞۩


میلاد با سعادت نبی اعظم (ص) و امام جعفر صادق(ع) مبارکلطفا برای خواندن سخنان پیامبر (ص) به ادامه مطلب مراجعه کنید.


  

1 - فضیلت دانش طلبى.

 

  هرکه راهى رود که در آن دانشـى جـوید , خداوند او را به راهى که به سـوى بهشت است ببرد , و برترى عالـم بر عابـد ماننـد برتـرى ماه در شب چهارده بـر دیگـرستارگان است .

 

2ـ  دین یابى ایرانیان.

 

اگـر دین به ستاره ثـریا رسـد , هـر آینه مـردى از سـرزمین پارس ـ یا ایـن که فـرمـوده از فـرزنـدان فـارس ـ به آن دست خـواهنـد یـازیــد.

 

3ـ  ایمان خواهى ایرانیان.

 

 وقتـى که سـوره جمعه بر پیامبـر اکرم (ص ) نازل گردیـد و آن حضرت آیه و آخریـن منهم لمایلحقـوا بهم را خـوانـد.

 

مردى گفت : اى پیامبـر خـدا مراد ایـن آیه چه کسانـى است ؟ رسـول خدا به او چیزى نگفت تا ایـن که آن شخص یک بار ,دوبار , یا سه بار سوال کرد.

 

راوى میگـوید: سلمان فارسى در میان ما بود که پیامبراکرم (ص ) دستـش را روى دوش او نهاد, سپـس فرمـود: اگر ایمان به ستاره ثریا برسد هرآینه مـردانـى از سـرزمیـن ایـن مـرد به آن دست خـواهنـد یافت .

 

4ـ مشمولان شفاعت.

 

چهار دسته انـد که مـن روز قیـام شفیع آنهاهستـم :.

 

1ـ یارى دهنده اهل بیتم , 2ـ بـرآورنـده حـاجـات اهل بیتـم به هنگـام اضطـرار و نـاچـارى , 3ـ دوستدار اهل بیتم به قلب وزبان , 4ـ و دفـاع کننـده از اهل بیتـم با دست و عمل .

 

5ـ ملاک پذیرش اعمال.

 

نزد خداوند سخنى پذیرفته نمیشود مگر آن که همراه با عمل باشد , و سخـن و عملى پذیرفته نمـیشـود مگـر آن که همراه با نیت خالص باشـد .

 

و سخـن و عمل و نیتـى پذیـرفته نمـیشـود مگـر آن که مطـابق سنت بـاشد.

 

6ـ صفات بهشتى.

 

آیا کسـى را که فرداى قیامت , آتـش بر او حرام است به شما معرفى نکنـم ؟ گفتند: آرى , اى پیامبر خدا.

 

فرمـود: کسى که متیـن , خونگرم , نرمخـو و آسانگیر باشد.

 

7ـ نشانه هاى ستمکار.

 

نشانه ظالم چهار چیز است : 1ـ با نافرمانى به مافوقش ستم میکند, 2ـ به زیـر دستـش بـا غلبه فـرمـانـروایـى مـیکنـد, 3ـ حق را دشمـن مـیدارد, 4ـ و ستـم را آشکـار مـیکنـد.

 

 

 

8ـ شعبه هاى علوم دین.

 

همـانـا علـم دیـن سه چیز است , وغیــر از اینها فضل است : 1ـ آیه محکمه (که منظور آز آن علـم واصـول عقـــائد است ), 2ـ فـریضه عادله ( که منظور از آن علـم اخلاق است ), 3ـ و سنت قـائمه ( که منظور از آن علـم احکـام شــریعت است.(

 

9ـ فتواى نااهل.

 

کسـى که بدون صلاحیت علمى براى مردم فتـوا دهد, خـود را هلاک ساخته و دیگران را نیز به هلاکت انداخته است .

 

10ـ روزه واقعى.

 

روزه دار ـ مادامـى که غیبت مسلمانـى را نکرده باشد ـ همـواره در عبادت است , اگر چه در رختخواب خود باشد.

 

11ـ فضیلت رمضان.

 

ماه رمضان ماه خداوند عزیز و جلیل است ,و آن ماهـى است که درآن نیکیهادوچندان و بدیها محو میشود, ماه برکت و ماه بازگشت به خدا و تـوبه ازگنـاه و مـاه آمـرزش و مـاه آزادى از آتـش دوزخ و کـامیـابـى به بهشت است .

 

آگاه بـاشیـد در آن ماه از هـرحـرامـى بپـرهیزیـد و قـرآن را زیاد بخـوانیـد.

 

12ـ نشانه اى شکیبا.

 

علامت صابر در سه چیزاست : اول : آن که کسل نشـود, دوم : آن که آزرده خاطـرنگردد, سـوم آن که از خـداونـدعزوجل شکوه نکند, زیرا وقتى که کسل شـود, حق را ضایع میکند, وچـون آزرده خاطرگـردد شکـر را به جا نمـیآورد, و چـون از پـروردگارش شکایت کنـد در و واقع او را نافرمانى نموده است .

 

13ـ بدترین جهنمى.

 

همانا اهل جهنـم از بوى گند عالمى که به علمش عمل نکرده رنج میبرند, و از اهل دوزخ پشیمانـى و حسرت آن کـس سخت تـر است که در دنیا بنـده اى را به سـوى خـداخـوانده و او پذیرفته وخدا اطاعت کرده و خـداوند او را به بهشت در آورده ولـى خـود دعوت کننـده را به سبب عمل نکـردن به علمـش به دوزخ انداخته است .

 

14ـ عالمان دنیا طلب.

 

خداوند به داود(ع ) وحى فرمود که : میان مـن وخودت عالـم فریفته دنیا را واسطه قرار مده که تو را از راه دوستی ام بگرداند, زیراکه آنان , راهزنان بندگان جـویاى مـنند, همانا کمتر کارى که باایشـان کنـم ایـن است که شیـرینـى منـاجـاتـم رااز دلشـان بـرکنم .

 

15ـ نتیجه یقین.

 

اگر شما مردم یقین به خیر وشـر آخـرت مـیداشتیـد, همان طـور که یقیـن به دنیاداریـد البته در آن صـورت آخـرت را انتخـاب مـیکـردیـد.

 

 

 

16ـ نخستین پرسشهاى قیامت.

 

هیچ بنـده اى در روز قیامت قدم از قـدم بـر نمـیدارد تا از ایـن چهار چیزاز اوپرسیده شود: 1ـ از عمـرش که در چه راهـى آن را فـانـى نمـوده , 2ـ واز جـوانـى اش که در چه کـارى فـرسـوده اش ســـاخته , 3ـ و از مـالـش که از کجـابه دست آورده و در چه راهـى صـرف نموده , 4ـ و از دوستى ما اهل بیت .

 

17ـ محکم کارى.

 

پیامبـر اکـرم (ص ) وقتـى که بـا دقت قبـر سعد بـن معاذ را پـوشـانـد فـرمـود: میدانـم که قبر سرانجام فرو میریزد و نظم آن بهم میخـورد, ولـى خداوند بنده اى را دوست مـیدارد که چـون به کـارى پـردازد آن را محکـم واستـوار انجـام دهـد.

 

18ـ مرگ  , بیدارى بزرگ.

 

مـردم در خـواب انـد وقتـى که بمیـرنـد , بیـدا مـیشـونـد.

 

19ـ ثواب اعمال کارساز.

 

هفت چیز است که اگر کسى یکیاز آنها را انجام داده باشد, پس از مرگـش پاداش آن هفت چیز به او میرسد:.

 

1ـ کسـى که نخلـى را نشـانـده بـاشـد (درخت مثمـرى را غرس کـرده بـاشد),.

 

2ـ یا چاهى را کنده باشد,.

 

3ـ یانهرى راجارى ساخته باشد,.

 

4ـ یامسجدى را بنا نموده باشد,.

 

5ـ یاقرآنى نوشته باشد,.

 

6ـ یـا علمـى را از خـود بـر جـاى نهاده بـاشـد,.

 

7ـ یا فـرزنـد صـالحـى را باقـى گذاشته بـاشـد که بـراى او استغفـار نمـایـد.

 

20ـ سعادتمندان.

 

خوشا به حال کسى که عیبـش او را از عیوب برادران مومنـش باز دارد, خوشا به حال کسـى که در خرج کردن میانه روى کند و زیاده از خرج راببخشد و از سخنان زائد و زشت خوددارى ورزد.

[ دوشنبه 30 دی‌ماه سال 1392 ] [ 02:30 ق.ظ ] [ ندا ]
آخرین مطالب
لینک دوستان
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 59304
اوقات شرعی
ساعت فلش مذهبی